Kwantitatieve analyse en scenarioplanning
Advies over inrichting van leiderschap en bedrijfsvoering
Organisatieonderhoud

Een organisatie moet middelen kunnen inzetten op plekken waar de toegevoegde waarde het grootst is

De resultaten van het werk zijn vaak niet direct zichtbaar, of in ieder geval moeilijk meetbaar. Resultaten worden alleen op een hoger aggregatieniveau gerapporteerd, en daarin spelen dan zoveel factoren een rol dat het lastig is om na te gaan of alle functies en teams voldoende toegevoegde waarde leveren. Dat inzicht is wel nodig om weloverwogen beslissingen te nemen over de omvang en samenstelling van de personeelsformatie, en over het beleid voor selectie/beoordeling en beloning. Wat vaak ontbreekt is een objectief beeld van de toegevoegde waarde van een functie in het geheel. Hoe komt het resultaat tot stand en welke bijdrage levert elke functie daarin?

In samenspraak met leidinggevenden en medewerkers breng ik het bedrijfsmodel in kaart, analyseer data, maak verbanden zichtbaar en presenteer de cijfers vanuit het perspectief van de strategische organisatiedoelen. Denk aan: de financiële impact van de samenstelling van de personeelsformatie, de kosten van beloningsbeleid, ontwikkelingen in de beschikbaarheid en productiviteit van medewerkers, scenarioberekeningen voor de strategische personeelsplanning.

Een middelgroot consultantsbedrijf wilde de gevolgen van inflatie verwerken in beloning en uurtarieven. Eerst was het idee om alle salarissen en tarieven generiek te verhogen, maar naarmate de directie meer inzicht kreeg in de verhouding tussen omzet en personeelskosten, werd besloten om meer te differentiëren.

We keken niet alleen naar de cijfers maar gingen ook het gesprek aan met de afdeling sales. Klanten van de organisatie waren in de loop van de tijd gewend geraakt aan een bepaalde prijsstelling. Die bleek bij nadere analyse te leiden tot weglekkende marges naarmate medewerkers zich verder ontwikkelden. Professionele groei werd op die manier bijna een issue voor de bedrijfsvoering, in plaats van een concurrentievoordeel. Dat strookte totaal niet met de strategie van de organisatie. Vanuit dat inzicht werden niet alleen de uurtarieven en beloning meer met elkaar in lijn gebracht, maar werd in de organisatie ook opnieuw invulling gegeven aan de bedoeling: toegevoegde waarde leveren voor de klant.